Ná hÓifigigh

Cathaoirleach/Chairman: Micheál Mac Seain /Michael McShane 087-6781789

Leas Chathaoirleach/Vice Chairman: Kevin Doogan

Rúnaí/Secretary: Fiona Nic Fhionnghaile/Fiona McGinley 087-9038590

Leas Rúnaí /Assistant Secretary: Denise NicSuibhne /Denise McSweeney

Cisteoir /Treasurer: Seán O’Currain /John Curran 087-7707772

Cisteoir Cúnta/Assistant Treasurer: Gavin O’Donnell

Oifigeach Caidreamh Poiblí/PRO: Séamus O’Beirne/James Byrne 086-9969256

Cláraigheóir/Register: Denise NicSuibhne/Denise McSweeney

Oifigeach Cúram Leanaí/Childcare Officer: Patricia McDevitt

Oifigeach Ciltúr/Teanga: Honora Uí Mhiocháin /Honora Meehan 087-7925603

Cathaoirleach Páirce/Field Chairman: Aiden Gallagher

Cathaoirleach Bord na Mionúr/Minor Board Chairperson: TBA

Cathaoirleach Peile na mBan/Ladies Chairperson: Annemarie Campbell

Oifigeach Sláinte agus Folláine /Health & Wellbeing Officer: Treabhair Mac Briartaigh/Trevor McBrearty 086-3333320

Bailleile dén Chóiste Feidhmiúcháin/Other Executive Members: John Carr and TBA.

Bainisteoir na foirne Sinsir/Senior Manager: Michael Molloy 

Bainisteoir na foirne Taca/Reserve Manager: Trevor McBrearty/Neilly Byrne

Bainisteoir foirne Faoi 21 /Under 21 Manager: John McNulty

Ionadaí ná n-imreoir/Players Reprehensive: Mark McHugh.